השיבה אקולוגית

אני תקווה ששלוש הדוגמאות הללו של קבוצות שונות , המעורבות בתהליכי שינוי בבית ספרם , יסייעו לקורא להבין למה כוונתנו בחשיבה אקולוגית . חשיבה אקולוגית מייצגת השקפה חלופית לשינוי בחינוך , במקום הדגמים המוכרים לשינוי חינוכי , של . bottom-up-1 top-down שני דגמים אלו מבוססים על חשיבה ליניארית המייצגת קשר סיבתי , כמו גם כוח ושליטה . לעומתם , מושתתת החשיבה האקולוגית על חשיבה מעגלית , שיתופית ואינטראקטיבית של שינוי . בחשיבה אקולוגית אני מתכוונת גם לתהליך וגם לתוצר . בתהליך השינוי לוקחים חלק מורים , תלמידים , הורים או אנשי הקהילה וחוקרים . הדגש הוא על התפקיד הכפול של כל המשתתפים , כמעורבים אינטראקטיביים מחד גיסא , וכרפלקטורים המודעים לתפקודם ולמערכות הידע והערכים שלהם , מאידך גיסא . חשיבה אקולוגית מתייחסת גם לתוצר , משמע לתפיסת העולם האקולוגית , אותה ניתן לאפיין על ידי שמונה הנחות היסוד הבאות : . 1 ארגון עצמי : ( self organization ) מערכות מורכבות הן בעלות ארגון עצמי . במילים אחרות , האינטראקציה בין חלקי המערכת היא הקובעת את המבנה שלה ואת דפוסי התנהגותה . . 2 תצפית ( observation ) או סובייקטיביות ...  אל הספר
מכון מופ"ת