ניתוח מקרה שלישי: בניית תכנית ליבה

מבחינה כרונולוגית , ניתוח המקרה הבא , שנלקח אף הוא מבית הספר המקיף " צפית" ( שאליו התוודענו בניתוח המקרה השני , ( התרחש שנתיים לאחר מכן . לבית הספר מונה מנהל חדש שהתרשם מאוד מהפדגוגיה שצמחה מפרויקט מט"ס , והוא החליט להציב אותו כאתגר לבית הספר כולו : אני רוצה להסי 0 את המיקוד שלנו מהוראה ללמידה ; לשנות את תכנית הלימודים - מתכנית קונבנציונלית מכוונת-הוראה לתכנית המתמקדת בלמידה אוסונומית של התלמידים . בהתאם , גובש צוות היגוי לרעיון , שכלל את המנהל , כמה מורים מובילים , ואותי כמנחה . במפגשים הראשונים הגדיר הצוות את משימתו במונחים של פיתוח תכנית ליבה לכלל חטיבת הביניים . נבחרו שלושה נושאים מרכזיים לכל אחת משלוש השכבות > ז-ט < . "על-נושאי"כ עבודות התלמידים ייגזרו בכל שכבה מהנושא המרכזי . צוות ההיגוי , שנפגש בקביעות במהלך שתי שנות לימוד , התפתח בהדרגה ל"קהיליית . "לומדים כל המפגשים הוקלטו , תומללו והופצו בין המשתתפים לרפלקסיה נוספת . קטעים נבחרים מהשיח הקבוצתי ממחישים את תהליך הלמידה ההדדית של צוות ההיגוי . אחד הנושאים הראשונים שעלו לדיון היה "עבודת , "שורשים הנושא המרכזי לעבודות החקר האישיות...  אל הספר
מכון מופ"ת