מעקב אחר תהליך הלמידה של הקבוצה

שלב ראשון : הערכת עבודת התלמידים השאלות הראשונות בעניין ההערכה עלו חודשיים לאחר תחילת שנת הלימודים ( במפגש שהתקיים : ( 13 . 11 . 1997-ב "כיצד ניתן להעריך את עבודת התלמידים " ? עמליה : אני מע 0 מוסרדת מהעבודה הקבוצתית . כיצד נוכל להעריך את הישגיו האישיים של כל תלמיד בתוך הקבוצה ? כוכי : חילקתי לכל תלמיד אוגדן לדפי העבודה שלו . אלה יוכלו לשמש 0 יו 0 ות להערכה . שוש : אילו הייתי תלמידה שלך , כיצד היית מעריך את עבודתי בציון ? עמליה : דיה לצרה בשעתה . עד שאצסרך לתת להם ציון , אחשוב על איך . שוש : נראה לי שאיסוף הסיוסות של התלמידים יכול לאפשר לנו לעקוב אחר הלמידה שלהם . ניכר שחברי הקבוצה פועלים כגורם "חיצוני" בתהליך , כמורים המעריכים את התקדמות תלמידיהם , ושעדיין אין הם תופסים עצמם כחלק מהתהליך . הם רואים את תפקידם , "יודעים"כ ואילו את תלמידיהם הם רואים כלומדים . כדאי לציין כבר בפתיחה שהמורים לא עמדו על חשיבות אוגדן העבודות ( הטיוטות ) כאמצעי להערכה , ולא הבחינו שניתן להשתמש בו לצורך מעקב אחר עבודתו של כל תלמיד , וכך להעריך את הלמידה שלו . הם גם לא עמדו על כך שהוא מאפשר להם להבחין בשינויים ה...  אל הספר
מכון מופ"ת