ניתוח מקרה שני: הערכת יחידת הלימוד של פרויקט מט"ס

המקרה השני מתאר קבוצה שיתופית בת תשעה מורים מבית הספר התיכון האזורי , "צפית" אשר פעלה במסגרת פרויקט מט"ס . כמנחים לקבוצה שימשו שני חוקרים , ואחת מכיתות י בבית הספר נבחרה כאתר המעשי . שלושה מתוך תשעת המורים בחרו להפעיל בכיתה תכנית ניסויית שהם עצמם פיתחו , במשך שלש שעות שבועיות . גם לתלמידים ניתנה אפשרות בחירה : הם יכלו לבחור בין "מדע טכנולוגיה וסביבה" לבין ביולוגיה . הקבוצה נפגשה אחת לשבועיים לשם רפלקסיה , ובהדרגה התפתחה ל"קהיליית . "לומדים משימתה המפורשת הייתה לפתח יחידת לימוד ביןתחומית , הממוקדת בתלמיד ומבוצעת בדרך החקר . כינו את היחידה : "הברכה והקללה , "שבקדמה כותרת המשקפת נושא "חם" במונחים של דילמה מוסרית . הקבוצה נפגשה 26 פעמים במהלך שנת הלימודים . כל המפגשים הקבוצתיים הוקלטו ותומללו . התמלילים חולקו לכל המשתתפים ושימשו לנו גם מסד נתונים לניתוח השיח הקבוצתי . אחד הקשיים שליוו את הקבוצה מההתחלה היה נושא ההערכה : כיצד להעריך את תהליך הלמידה של התלמידים , כמו גם את תוצרי התהליך או את ההישגים . התחוור למורים ( בתחילה באופן אינטואיטיבי ) שהדרך הקונבנציונלית להערכה ולמתן ציונים אינה תוא...  אל הספר
מכון מופ"ת