פרק ז חשיבה אקולוגית

בפרק השביעי אני פורסת את הגרסה הסופית של "חשיבה אקולוגית" כחשיבה חדשה בחינוך . גם כאן משמשים שלושה ניתוחי מקרה , הלקוחים מהעבודה המאוחרת שלי בשדה , לגיבוש העקרונות או הנחות היסוד של החשיבה האקולוגית . אחד העקרונות העיקריים של החשיבה האקולוגית הוא המושג "ארגון , "עצמי והוא מאפיין את תהליך הלמידה בקהיליית הלומדים כתהליך למידה דיאלקטי בין הלומד האינדיווידואלי לבין ההקשר שבו הוא פועל . זהו תהליך הבניה של ידע חדש המגבש גם את זהותם של המשתתפים . שינוי חינוכי , הצומח בתהליך למידה קבוצתי כזה , אמור להתניע את תת-המערכות האחרות במערכת ולהביא לשינוי מערכתי בחינוך . פתחתי ספר זה בהצגת המושג "חשיבה אקולוגית" כגישה חלופית לשינוי חינוכי . זהו המונח שלי ל"חשיבה החדשה" שצריכה להחליף , לדעתי , את החשיבה הליניארית הקיימת כיום בחינוך . חשיבה אקולוגית , המושתתת על סיבתיות מעגלית , רפלקסיביות וארגון עצמי , מציגה תפיסה חלופית ללמידה , להוראה , לתכניות לימוד ולתפקיד המורה , כמו גם תפיסה חדשה לדרכי הפעלה של שינוי חינוכי . הרעיון של חשיבה אקולוגית צמח מתוך האינטראקציה שלי עם שדה הפרקטיקה . במהלך הקריאה הוזכרו מ...  אל הספר
מכון מופ"ת