קהיליית הלומדים כמדיום להבניית ידע

ניתוח העבודה הקבוצתית באמצעות מעגלי למידה שם את הדגש על התהליך ופחות על התוצר . הצעד הבא היה אפוא בכיוון התוצר , משמע , ביקשנו להתייחס אל הלמידה הקבוצתית כאל אמצעי להבניית ידע ולרכישת הבנה חדשה . לצורך זה חזרתי אל המודל האינטגרטיבי הכפול ( ראו איור , ( 1 . 1 כשאני מתייחסת לשני האתרים כאל שתי צורות של ידיעת מורים . ( Fenstermacher , 1994 ) ( teachers' knowing ) פנסטרמאכר מבחין בין שתי צורות של ידיעת מורים , שכל אחת מהן נגזרת משיטת חקר שונה ; חקר מעשי בכיתה המניב ידע מורים מעשי teacher ) , ( knowledge / practical וחקר פורמלי יותר המאפיין את האתר החברתי הרפלקטיבי ומניב ידע מורים פורמלי . ( teacher knowledge / formal ) המשחק ההדדי או המתח בין שני האתרים או בין שתי שיטות החקר הוא חיוני לדעתי לתהליך של הבניה מחדש של הידע ולפיתוח תאוריות הוראה ולמידה חדשות . תפקידו העיקרי של המנחה הוא לחזק את המתח על ידי דרבון ועידוד רפלקסיה או חקר עצמי מחד גיסא , ולדלות מהמורים ידע בפעולה , ( knowledge in action ) שהוא סמוי בטבעו , מאידך גיסא . ללא דיאלוג מסוג זה , קטן הסיכוי לטפח רעיונות חלופיים או סיפורים ...  אל הספר
מכון מופ"ת