ניתוח השיח על פי מעגלי למידה של מחקר פעולה

בשלב זה הבינותי שההתפתחות המקצועית של המשתתפים ( כולל שלי ) היא תהליך מתמשך של התנסות הוראתית וניסיון להבינו , הן ברמת המיקרו ( מט"ס ) והן ברמת המקרו של המקצוע . החלטתי אפוא לשנות את המתודולוגיה ולעבור למחקר פעולה . כאמור , מסגרת פרויקט מט"ס תאמה את המודל האינטראקטיבי בעל שני אתרי רפלקסיה סימולטניים : האתר המעשי של הכיתה , שבו נבחנים רעיונות חדשים ונערכת עליהם רפלקסיה , והאתר החברתי , הקבוצה השיתופית הרפלקטיבית ( ראו איור . ( 1 . 1 תפקידי כמנחה היה להבטיח סביבת לימוד שאינה שיפוטית , שבה יוכלו חברי הקבוצה להתבטא בחופשיות , ועל ידי כך להגביר את הרפלקסיה . כולנו ( מורים וחוקרים ) פעלנו כלומדים , הלומדים בדרך של חקר הפעולות של עצמנו . מכאן שניתן לנתח את התהליכים הקבוצתיים במונחים של מעגלי הלמידה של מחקר פעולה , כשכל מעגל כולל את ארבעת השלבים הבאים : איתור אי-נחת כמקור להגדרת בעיה . תכנון דרכים להתמודד עם הבעיה . הפעלה ניסויית תוך איסוף נתונים והצלבתם . הבנה חדשה או הבניה מחדש של הידע הקודם באמצעות רפלקסיה . בעקבות הרפלקסיה עולה הגדרה חדשה של הבעיה או בעיה חדשה , ונפתח מעגל שני . ושוב חוזר ...  אל הספר
מכון מופ"ת