מוטיב ראשון: המדבר

מטבע הדברים , המדבר , בהיותו נושא מרכזי ביחידת הלימוד שביקשנו לפתח , היה אחד הנושאים הראשונים שעלו לדיון . הקטע הבא לקוח מהמפגש הקבוצתי הראשון , < 2 . 10 . 1994 ) וממחיש את חילופי הדברים על תפקידו של המדבר בתכנית הלימודים : מנחה : אני רוצה להדגיש שהבהירה שלנו במדבר נובעת מתוך השקפת העולם שלנו . אורן : המסרה שלי , למעשה הסיבה להצטרפות לפרויקט , היא למצוא דרך להפוך את הלמידה לפעילות אסרקטיבית ומעניינת יותר . למדבר , כנושא בין-תרוומי , יש את הפוטנציאל לפתוח ולהניע את הילדים . אורנה ( הוקרת : ( הייתי מעריכה זאת יותר אם המושג מדבר היה נתפס לא כישות פיזית גרידא , אלא כולל גם את ההיבטים הרוחניים ... למשל , הרעיון של האדם בהתמודדותו עם המדבר . אף שהמדבר היה הנושא המרכזי , היו שראו בו בעיקר את ההיבט הערכי ( השקפת עולם , ( והיו שראו בו נושא בין-תחומ , שיוכל לעורר את המוטיבציה של התלמידים ללמוד . את אורנה , בחוקרת הומניסטית , הדאיגה התפיסה האקולוגית הצרה של המורים את המדבר .  אל הספר
מכון מופ"ת