המסגרת של פרויקט מט"ס

כפי שניתן לראות מהשתלשלות האירועים , המסגרת של פרויקט מט"ס התבססה על אלתור ולא על תכנון מראש , וכללה שלושה אתרים שונים : . 1 קבוצה רפלקסיבית רב-תחומית בת ארבעה מורים , שישה חוקרים , ואנוכי כמנחה , המייצגת תפיסה רחבה ורב-ממדית של "מדבר ומידבור" ( ראו פרק ם כיתה י , המשמשת אתר ניסויי עבור המורים להפעלת תכנית הלימודים החדשה ; . 3 האינטרנט , אתר המקשר את המורים ( ויותר מאוחר גם את תלמידיהם ) עם ארצות שונות , כגון ארה"ב , יפן , פרו , קנדה , צרפת , אנגליה , אלסקה ואוסטרליה . מסגרת ואת תאמה גם את המודל הכפול שלנו לשינוי תפיסתי , שתואר בפרק א ובפרק ה > ראו איור . ( 1 . 1 המורה < T > במודל חשוף לשני אתרים אינטראקטיביים : אתר העשייה והאתר החברתי . האתר החברתי הוא קבוצת המורים והחוקרים , ואתר העשייה הוא הכיתה , שבה ניתן לנסות רעיונות חדשים ולערוך עליהם רפלקסיה ; להמשיג את ניסיון ההוראה ולהבנות מחדש את הידע המעשי . המסגרת של פרויקט מט"ס סיפקה אפוא סביבה אופטימלית לשינוי התפיסתי של המשתתפים ( מורים וחוקרים . (  אל הספר
מכון מופ"ת