מט"ס - פרויקט לאומי

הקריאה לשלב בין מדע , טכנולוגיה וחברה יצאה 1992-ב מוועדת הררי , שהוקמה במטרה להעריך את הוראת המדעים בכל רמות החינוך . הרציונל שלה היה שהתייחסות למדע ולטכנולוגיה כאל תופעות חברתיות הקשורות לחיי היומיום תהפוך את שני תחומי הדעת לרלוונטיים ולמשמעותיים יותר עבור התלמידים . בתגובה לקריאה זו הוגשה הצעתנו לפרויקט מט"ס ( מדע , טכנולוגיה , סביבה וחברה , ( והיא אף התקבלה . בפרויקט השתתפו שלוש אוניברסיטאות וכמה בתי ספר . הסיפור שלפנינו מתאר את עבודתנו באחד מבתי הספר : בית הספר התיכון לחינוך סביבתי בשדה-בוקר . הגישה של מט"ס אמנם דומה לגישה של החינוך הסביבתי , אך היא שמה דגש על הקונטקסט החברתי ועל הקשרים המורכבים בין המגזרים השונים בחברה המודרנית . למדע ולטכנולוגיה , בהיותם היבטים חשובים בחברה שלנו , קשר הדוק עם בעיות חברתיות וסביבתיות . המטרה המוצהרת של פרויקט מט"ס הייתה אפוא לפתח יחידות לימוד שירחיבו את המודעות וייצרו תחושת אחריות כלפי בעיות חברתיות וסביבתיות אמיתיות . פרויקט מט"ס פתח בפניי הזדמנות להחיות את הרעיונות המצויים בגרסת שדה-בוקר לטובת חינוך סביבתי ולנסח באופן ברור יותר את התפיסה האקולוג...  אל הספר
מכון מופ"ת