פרק ו "קהיליית לומדים' כמדיום לפיתוח מורים להיות לומדים

התפיסה המערכתית של בית הספר כחלק מהקהילה היא גם התשתית של הפרק השישי . הקונטקסט בפרק זה הוא הקמפוס של אוניברסיטת בן-גוריון בשדה-בוקר . חקר המקרה נלקח מפרויקט מט"ס ( מדע טכנולוגיה וסביבה , ( שהקיף בתי ספר שונים בכל הארץ , בפיתוח תכניות לימוד המשלבות מדע וטכנולוגיה בסביבה . צוות משותף של מורים מבית הספר לחינוך סביבתי ושל מדענים מהמכון לחקר המדבר והמכון למורשת בן-גוריון בשדה-בוקר , עסק בפיתוח יחידת לימוד אינטגרטיבית בשם : "מדבר . "ומידבור כיתה י מבית הספר שימשה כיתת ניסוי או אתר להפעלת התכנית על ידי המורים שבצוות . הפרק עוקב אחר התהליך הקבוצתי של הבניית הידע החדש , תוך הפיכתה של הקבוצה ל"קהיליית . "לומדים בפרק זה אתאר קבוצה של מורים וחוקרים שהשתתפו יחד בפרויקט מט"ס . התוודענו אליהם לראשונה בפרק א , שבו היוו את ה"שדה" להמחשת תהליך הלמידה ב"קהיליית . "לומדים המורים השותפים הגיעו מבית הספר התיכון לחינוך סביבתי , בעוד החוקרים הגיעו משני מוסדות מחקר הנמצאים בקמפוס שדה-בוקר של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב : המכון לחקר המדבר והמכון למחקר ולמורשת בן-גוריון . שני המוסדות הוקמו , כידוע , במטרה ליישם א...  אל הספר
מכון מופ"ת