רפלקסיה עצמית או המטה-למידה שלי

רפלקסיה על הפעולה , ובמקרה שלפנינו על הפרויקט של בית הספר המקיףקהילתי , הבהירה לי שלא ניתן להסביר את ההבניה של דגם בית ספרי חדש כהיענות גרידא לאתגר שלפתע נקרה בדרכי . בדיעבד , אני סבורה שהפרויקט היה בבחינת מימוש עצמי וצמח מאמונות" העמוקות , שבחלקן היו סמויות גם לי . נחשפתי לקיברנטיקה , ובאופן אישי לאומברטו מאמיתה ( Humberto Maturana ) וארנסט גלזרספלד ( Ernest Glasersfeld ) כמו גם לכתביהם , והתפיסה החלופית ריתקה אותי . לא מן הנמנע שהרקע שלי בביולוגיה ובאקולוגיה תרם אף הוא להבניית הדגם החינוכי החדש . אילו כפיתי את רעיונותיי על השותפים שלי ( בשכנוע מנהל בית הספר והמורים , ( הייתי נוהגת באסטרטגיה שגויה ובניגוד מוחלט לעצם הרעיון . משום כך , העדפתי להציג את הרעיון של בית ספר קהילתי כרעיון פתוח במטרה לעורר את המשתתפים לבנות דגם משלהם לבית ספר קהילתי מתוך שדה ההתייחסות שלהם . ניצבנו אפוא בפני הדילמה הראשונה ; כיצד לתמרן בהנחה שרמת המוכנות , כמו גם המוטיבציה , אינה אחידה . התלהבותם והיענותם של המורים נבעה מסיבות שונות ולא מן הנמנע שבמידה מסוימת הושפעה מאי-מודעותם לעומק השינוי הכרוך בהשתתפות בפר...  אל הספר
מכון מופ"ת