השינוי התפיסתי של המורים

המודל האינטראקטיבי הכפול משמש , לדעתי , מדיום אופטימלי לשינוי תפיסתי של מורים . המורה , החשוף לשני האתרים , עובר שינוי תפיסתי , "פרקטיס"ב הן בעצם ההתנסות בכיתה והן באתר החברתי של הצוות הרפלקטיבי . פרויקטים בית םפריים שמטרתם להביא שינוי מסדר שני , חייבים להבטיח מסגרת אינטראקטיבית כזאת . בפרויקט של בית הספר המקיף-קהילתי הושגה סביבה כפולה זו . הצוותים השיתופיים , באתרים לדיון , להחלפת רעיונות ולביצוע תהליך דיאלקטי של רפלקסיה בקבוצה , היוו את האתר החברתי . הכיתה , בתור אתר להפעלה ניסויית של יחידות הלימוד החדשות ולרפלקסיה של המשתתפים על פעולותיהם , שימשה כאתר העשייה . כדי להמחיש את השינוי התפיסתי שעוברים המורים , בחרתי להתמקד בהתפתחות המושג "יחסי הגומלין בית . "קהילה-הספר הפרויקט של בית הספר המקיף-קהילתי , בעצם הגדרתו , התבסס על הדגם הקיברנטי או המערכתי , לפיו בית הספר אינו חלק מהקהילה גרידא , אלא גורם המקיים עמה יחסי למידה אינטראקטיביים . אף שהובא מהחוץ , הוצג הפרויקט כרעיון מופשט , פתוח , במטרה לאפשר למשתתפים לבנות דגם משלהם של בית ספר קהילתי , בהתאם לצרכים שלהם ובמסגרת המגבלות של המערכת ...  אל הספר
מכון מופ"ת