מודל כפול לשינוי תפיסתי

נשוב עתה למודל האינטראקטיבי שהוזכר בפרק א ( איור . ( 1 . 1 שינוי תפיסתי , על פי דגם זה , הוא תהליך המתרחש בשני אתרים בעלי תלות הדדית : אתר העשייה והאתר החברתי . האתר החברתי הוא קבוצה רפלקטיבית ( במקרה שלנו , הצוות השיתופי , ( שבמסגרתה מחליפים המורים רעיונות עם עמיתיהם ומשתתפים בתהליך דיאלקטי של רפלקסיה . האתר השני הוא העשייה עצמה , שבמסגרתה מנסים המורים את רעיונותיהם החדשים ומבצעים רפלקסיה על העשייה או תוך העשייה , דהיינו על ההתנסות ההוראתית שלהם Schon , ) . ( 1983 במילים אחרות , הם מכלילים ברפלקסיה את עצמם כצופים ומבנים מחדש את הידע הפדגוגי שלהם . קיימת תלות הדדית בין שני האתרים , אך אין רצף הכרחי בין שניהם ; הקונטקסט המעשי יכול להקדים את הקונטקסט החברתי או לבוא בעקבותיו . החלטנו להסיט את המיקוד מהקונטקסט החברתי , קרי הצוות השיתופי , לקונטקסט המעשי , ולהתחקות אחר הפעלת יחידות הלימוד שפותחו על ידי המורים . בקטע הבא נתמקד בבתיה , אחת המורות המשתתפות בפרויקט , שהחלה להפעיל באופן ניסויי את רעיונותיה החדשים בכיתתה .  אל הספר
מכון מופ"ת