טבלה ‭:5.3‬ היגדי מורים בתום השנה השנייה משקפים גישה "התפתחותית" יותר