תהליך הלמידה בצוות התעשייה

גישתם של המורים בצוות התעשייה בראשית הפרויקט הייתה אינסטרומנטלית והתבטאה בהנחות שלהם לגבי הוראה ולמידה . גישה זו משתקפת בהיגדי המורים במפגשי הקבוצה הראשונים ( ראו טבלה . ( 5 . 2 איור : 5 . 2 היגדי מורים בתחילת הפרויקט המשקפים את התפיסה ה"אינסטרומנטלית" ההיבט האפיסטמולוגי : - ההוראה שלי מאוד מובנית ... כך אני מצליח להעביר חומר רב . זוהי בעיני' הוראה אפקטיבית . - האינטרס העיקרי שלי הוא להעביר את תכנית הלימודים הפורמלית כדי לצייד אותם בידע הדרוש לבחינות הסיום . - אני מוצא עצמי מסביר הכל לפרסי פרסים כדי שיבינו . הנחות לגבי הלומד : - הם כל כך פסיב"ם ותלותיים . אינני יכול לתת להם כל סוג של מטלה עצמאית ... - תפקידנו להאכיל אותם בכפית ... - אנו נאלצים לבצע את ההקשרים עבורם . אי אפשר לסמוך על היוזמה שלהם . הנחות בדבר אחריות המורה : ... - להעביר חומר רב בכל שיעור . - במקום שבו אין שליסה - אין למידה .  אל הספר
מכון מופ"ת