שינוי בית ספרי

שינוי בית ספרי נועד בעיקרו להביא לשיפור הלמידה בקרב התלמידים . פרויקטים בית ספריים , ובייחוד פרויקטים בעלי אוריינטציה של מחקר פעולה , מערבים את המורים עצמם בתהליך השינוי , ומעודדים אותם ליטול אחריות לפיתוח הידע שלהם כבסים לפעולה . הנחת היסוד של מחקר פעולה היא שהעברת האחריות או הבעלות מלמעלה למטה , כלומר , מרמת ההנהלה לרמת המורה , כרוכה בשינוי תפיסתי של המורה , משמע בהיסט פרדיגמטי מתפיסת ההוראה ביישום של תאוריות לתפיסת ההוראה במחוללת תאוריות-פעולה Ebbutt ) . (& Elliott , 1985 ; Elliott , 1992 ; Stenhouse , 1975 מורים , כמחוללי תאוריות , מסוגלים לטפח את תלמידיהם כלומדים פעילים ואוטונומיים , תלמידים הנוטלים אחריות ללמידתם כתהליך של הבניית ידע . ניתן אפוא להסתכל על מחקר פעולה בית ספרי כעל אתר לניסוי רעיונות חדשים , לעריכת רפלקםיה ולהבניה מחדש של תאוריות הוראה . ( Schon , 1983 ) כל אלו מובילים לשיפור הלמידה וללמידה משמעותית יותר בכיתה . המונח "שינוי תפיסתי" הפך למעין מושג-על הכולל אינטרפרטציות שונות הנובעות מהשקפות שונות בדבר . "תפיסות" המושג "תפיסה" משמש חלופה לאידאולוגיה , לפילוסופיה , לי...  אל הספר
מכון מופ"ת