נספח 2

התנהגויות הוראתיות של מורים שנצפו : . 1 דיבור מורה : סך כל הזמן ( בדקות ) שהמורה מדבר מבלי לעורר את השתתפות התלמידים . . 2 סוגי שאלות מורה ( מספר שאלות מכל סוג : < א < שאלה מתכנסת ( סגורה : ( המורה מוכן לקבל תשובה אחת בלבד . ב < שאלה מסתעפת > פתוחה : < המורה מוכן לקבל תשובות שונות כלגיטימיות . ג < שאלה מנוסחת מחדש : המורה חוזר על אותה שאלה בניסוח אחר . . 3 מספר שאלות תלמידים : שאלות ביוזמת התלמידים . . 4 זמן המוקדש לסוגי דיון שונים ( דיון מוגדר באינטראקציה רב-כיוונית בין תלמיד-תלמיד או בין תלמיד-מורה-תלמיד : < א < דיון מתכנס ( סגור : ( המורה מוביל לקבלת תשובה נכונה אחת . ב < דיון מסתעף ( פתוח : ( אפשרות לתוצאות שונות . . 5 זמן המוקדש לסוגי משימות שבהן התלמידים מעורבים באופן פעיל : א < משימות אינדיווידואליות ( תלמידים שונים מבצעים מטלות שונות . ( ב < משימות קבוצתיות : אחריות מחולקת בין חברי הקבוצה , שיתוף פעולה או למידת עמיתים . . 6 תגובת מורה לבקשות , ליוזמות , להתערבויות יזומות של תלמיד ( מספר תגובות : ( א ) אין תגובה . ב < המורה מגיב . ג < המורה מגיב לרמזים בלתי-מילוליים . . 7 סוגי ה...  אל הספר
מכון מופ"ת