אחרית דבר - השלב האחרון בשותפות

בעקבות דוח ההערכה שהגשנו , החליטה הנהלת בית הספר ליישם הוראה בסביבה הטרוגנית בכל כיתות ט , משמע להפסיק למיין את התלמידים לשלושה מסלולים שונים ( עיוני , מקיף ומעשי ) ולחלק את כולם לכיתות הטרוגניות . ראינו בהחלטה זו שינוי מסדר שני , שמשמעותו הפיכתה של כיתה ט למעין כיתה דיאגנוסטית , המאפשרת למורים להתוודע ליכולותיהם הלימודיות של התלמידים לפני חלוקתם למגמות . הנחנו שהארכת התקופה הדיאגנוסטית עד סיום חטיבת הביניים תעניק לתלמידים החלשים סיכוי טוב יותר לצמצם את הפער . ההחלטה לדחות את המיון למסלולים הייתה אמורה להתבצע בשנת הלימודים שלאחר מכן . השנה שלפנינו נועדה אפוא לשמש שנת הכנה , שתאפשר להורים להתוודע לרעיונות החדשים , ולמורים ללמוד כיצד ללמד בכיתות הטרוגניות . אולם מסיבות שונות ובעיקר עקב תחלופת מנהלות , נגנזה ההחלטה ולא הגיעה לכלל יישום . נותרנו אפוא עם שאלות פתוחות לגבי ההשפעה של הניסוי על בית הספר . הדס , אתנוגרפית שהצטרפה לצוות המחקר , החליטה לנסות להתחקות אחר השפעתו של הפרויקט כולו על "הזיכרון הבית . "ספרי באישור הנהלת בית הספר שימש חדר המורים שדה המחקר שלה . אחת לשבוע ביקרה הדס בבית ה...  אל הספר
מכון מופ"ת