תפקידנו כמעריכים בסביבה שיתופית

את שלבי צמיחתה של השותפות , המתוארים לעיל , ניתן לראות גם כשלבי צמיחה והתפתחות של אחריות בית הספר . מכאן נבע הבסיס להחלטתנו לבחור ב"הערכה , "דמוקרטית מושג שטבע מקדונלד . לטענתו : ברגע שמקבלים את הגישה שהערכת תכניות חינוכיות או מדיניות חינוכית שייכת לתחום הציבור , דהיינו שעל ההערכה לספק מקור מידע מהימן למגוון קהלים , אזי יש לעצב ולבצע אותה כשירות עצמאי לכל מי שיש להם הזכות לדעת . ( MacDonald et ; 11 . , 1975 ) ואז נשאלת השאלה : מיהו אותו קהל שיש לו הזכות לדעת ? סטייק , למשל , טען שזכותם של הורים , מורים ומשלמי המסים לשפוט את ערכן של תכניות לימוד . ( Stake , 1967 ) פרלט והמילטון הביעו דעה דומה באומרם שעל המעריך להכיר באינטרסים של קבוצות אלה , ועל כן אינו יכול להסתפק במתן תשובות פשטניות של "כן" או "לא" . ( Parllet & Hamilton , 1972 ) הם מתייחסים להערכה כ"הבהרה" , ( illuminative ) ואת תפקיד המעריך הם מגדירים כ"מגיב" ( responsive ) לאינטרסים של שולחיו . ההערכה הדמוקרטית קיצונית יותר ביחס לחברה הפלורליסטית וביחס לחובתו של המעריך לדמוקרטיזציה של הידע שלו : למעריך ... אין כל זכות לעשות שימוש ב...  אל הספר
מכון מופ"ת