שותפות כתהליך התפתחות דינמי

השותפות בינינו החלה כ"שותפות א-סימטרית" במסגרת "הפרויקט להתחדשות עצמית של בית . "הספר המורים נתפסו כגוף הרגיש ביותר לאיתור ולזיהוי בעיות בית ספריות ובדמויות העיקריות בהתמודדות עם הבעיות ובפתרונן . תפקידנו היה לפתח את מודעותם של המורים לפוטנציאל הטמון בהם , דהיינו להנחות תהליך של צמיחה אישית מקצועית . התייחסתי לשלב זה בשותפות כאל שלב א-סימטרי , משום שהמורים , על אף היותם משאב חשוב בפתרון בעיות , עדיין תלויים בחוקרים . השלב השני בשותפות החל ביוזמת המנהלת החדשה , שביקשה להקים " קבוצת . "הנהלה הבעיה שאותרה על ידי הקבוצה הייתה כיצד לשפר את תדמיתו של בית הספר בעיני לקוחותיו , כלומר כיצד להפוך את בית הספר למושך יותר ומשמעותי יותר עבור התלמידים . האבחון שהתקבל הצביע על היעדר מיזוג חברתי בין שתי אוכלוסיות בית הספר המקיף , בין התלמידים העיוניים לתלמידים המקצועיים . הוחלט למזג את התלמידים על ידי יצירת כיתות הטרוגניות ולהתנסות בהוראה בסביבה הטרוגנית . את השותפות בשלב זה אני רואה כיום כםימטרית : על אף שלא חל שינוי בתפקידיהם של שני הצדדים , בעצם הגדרת יעדיהם המורים נוטלים על עצמם תפקיד מוביל יותר . ...  אל הספר
מכון מופ"ת