הערכה הבית ספרית כדיאלוג

לטענתנו , הערכה עצמית טובה בבתי ספר אוטונומיים דורשת מסגרת של שיתוף פעולה בין חוקרים לאנשי מעשה . שותפות בין שני צדדים שאינם שווים אך משלימים זה את זה : שותפות המהווה מסגרת לדיאלוג רפלקטיבי בין שני הצדדים . התערבותם המצויה של חוקרים חיצוניים ויועצים בבתי ספר נושאת על פי רוב אופי של הכתבת כללים : החוקרים כופים על אנשי המעשה את התאוריות ואת התפיסות שלהם את המצב , ומדריכים אותם ליישמן בבתי הספר ובכיתותיהם . בהשראת שון , ( Schon ) שגרס שפרקטיקאים אינם מיישמים תאוריות אלא ממשיגים את פעולותיהם ובונים תאוריות פעולה משלהם , ניסינו ליצור דיאלוג רפלקטיבי , אשר ישפר את יכולתם של המורים המשתתפים בביצוע רפלקםיה על פעולותיהם , ולהגיע להתאמה טובה יותר בין התנהגותם לבין ההנחות או האמונות שלהם . הנחנו אפוא שהמורים ימשיגו את פעולותיהם ויבנו תאוריות פעולה להוראה בסביבה הטרוגנית Schon , ) . ( 1983 ; Clandinin , 1985 ; Elbaz , 1981 ראשיתו של הדיאלוג הרפלקסיבי היה בפעילות היזומה של המורים , דהיינו במבחני הישגים שפיתחו והעבירו . התוצאות , כפי שהם ניתחו אותם בתחילה , נראו מאכזבות . אך שיתוף המורים בניתוח קפדנ...  אל הספר
מכון מופ"ת