טבלה ‭:4.1‬ ממוצע ציוני שאלון ‭LEI-n‬ (בסוגריים: סטיות תקן) של המורים לתנ"ך ולהיסטוריה