כלי הערכה ושיטות הערכה

א . הישגים כיתתיים הישגיהם של התלמידים בשתי סביבות הלימוד הוערכו בשני כלים : "שגרתיים" " ציונים , "כיתתיים שנגזרו מציוני שליש , וציוני , "תקן" שנגזרו ממבחנים סטנדרטיים מרוכזים , שאותם ביצעו כל תלמידי הכיתה בו-זמנית . לא פותחו כלים מיוחדים להערכת הישגי התלמידים , וההערכה נעשתה בתום השליש האחרון על פי הדגם הבא : . 1 נערכה השוואה בין הציונים שהתקבלו בכיתות ההטרוגניות לבין הציונים שהתקבלו על ידי אותם תלמידים בכיתותיהם ההומוגניות המקוריות . למותר לציין , שלא ניתן לערוך השוואה מעין זו באותו מקצוע , מאחר שקבוצות הניסוי למדו רק תנ"ך והיסטוריה בכיתות ההטרוגניות , ומאחר שלמדו תנ"ך והיסטוריה בסביבת לימוד זו בלבד . אי לכך , נערכה השוואה בין הציונים בתנ"ך ובהיסטוריה לבין הציונים שהתקבלו בשני מקצועות שנלמדו בכיתות ההומוגניות המקוריות , מתמטיקה וגיאוגרפיה : מתמטיקה כמקצוע המייצג תחום דעת קשה , וגיאוגרפיה כמקצוע שרמת הקושי בו זהה להנחתנו , פחות או יותר , לרמת הקושי בהיסטוריה ובתנ"ך . . 2 נערכה השוואה בין הציונים הכיתתיים לבין ציוני התקן בתנ"ך ובהיסטוריה שקיבלו אותם תלמידים . ב . שאלון לאקלים הכיתה LEI...  אל הספר
מכון מופ"ת