אוכלוסיית היעד: הכיתות ההטרוגניות

בתי הספר המקיפים , דוגמת בית הספר המתואר כאן , מורכבים מתלמידים בכיתות ט-י"ב ( גילאים . < 18-14 בבית ספר זה יש עשר כיתות ט ועשר כיתות י , המחולקות לשלושה מסלולים עיקריים : ( 1 ) מסלול "עיוני" - הרמה הגבוהה , שבה לומדים תלמידים בעלי יכולת למידה והישגים לימודיים זהים לאלה הלומדים בבתי ספר על-יסודיים עיוניים רגילים ; < 2 > מסלול מקיף - שבו לומדים תלמידים לפי תכנית לימודים יותר טכנולוגית מאשר עיונית , וההערכה היא שהם צפויים לגשת לפחות לחלק מבחינות הבגרות ואף לעבור אותן ; ( 3 ) מסלול "מקצועי-מעשי" - שבו לומדים תלמידים שאינם מסוגלים לעמוד בדרישות לבחינות הבגרות על פי הערכות מוריהם , ואין צופים שיעלו לרמה גבוהה יותר . שלושת המסלולים תואמים את שלוש ההקבצות במתמטיקה שהוזכרו בפרק ב . הניסוי בהוראה בסביבה הטרוגנית נערך בכיתות ט ו-י בלבד , והכיתות ההטרוגניות נבחרו מתוך המסלול העיוני והמקיף בלבד . כדי ליצור כיתה הטרוגנית , שבה שליש הם תלמידים מן המסלול המקיף ( ייקראו להלן מקיפים ) ושני שליש עיוניים , חולקה כל אחת מכיתות ט ו-י באקראי לשלושה חלקים שווים , או לשלושה . "שלישים" שני "שלישים" עיוניים מכי...  אל הספר
מכון מופ"ת