תכנית ההערכה ומעורבות החוקרים

בהתבסס על השאלות שהעלה סגל בית הספר נקבעו שלושה תחומי הערכה : . 1 הישגי התלמידים ; . 2 אקלים הכיתה ; . 3 ההתנהגות ההוראתית של המורים בכיתות ההטרוגניות . הפרקטיקאים או המורים הכירו בצורך לבצע הערכה בכל שלושת הפרמטרים , אך מעורבותם של החוקרים הייתה שונה בכל אחד מהם : בהערכת הישגי התלמידים פיתחו המורים את הכלים והפעילו אותם , ומעורבותנו כחוקרים הייתה מוגבלת לשלב פענוח התוצאות בלבד ; בהערכת האקלים הכיתתי , החלה מעורבותנו בשלב המוקדם של בחירת הכלים . הנושא הועלה על ידי המורים , שראו באקלים החברתי אינדיקציה ישירה למיזוג חברתי . אולם ההחלטה להשתמש בשאלון Learning Environment Inventory - LEI < Hofstein , Ben-Zvi & Carmeli , 1990 ) ( ראו בהמשך ) עלתה בקנה אחד עם הנחותינו הרחבות יותר בדבר הקשר בין מיזוג חברתי , הוראה יעילה בסביבה הטרוגנית והאקלים הכיתתי בסביבת לימוד . ( Keiny & Dreyfus , 1989 ) הנושא האחרון , ההתנהגות ההוראתית של המורים בכיתות ההטרוגניות , נבדל מהאחרים בכך שהועלה על ידי הנהלת בית הספר , ולא על ידי המורים . הנהלת בית הספר ביקשה לדעת אם הוראה בסביבה הטרוגנית הביאה לשינוי משמעותי ב...  אל הספר
מכון מופ"ת