פרק ד הערכה בית ספרית כדיאלוג בין מורים לחוקרים

הפרק הרביעי עוסק בנושא ההערכה העצמית של בית הספר . הוא מתבסס על חקר מקרה שבו שותפו המורים בהערכת הפרויקט שלהם , לצורך הגשת הדוח השנתי למשרד החינוך . בחרנו בשיטת ה"הערכה , "הדמוקרטית המכירה באופייה הפלורליסטי של החברה ובזכותו של סגל ההוראה להיות שותף בהערכה , מטרתנו הייתה לערב את המורים כשותפים בתהליך של הטלת ספק , רפלקםיה וחשיבה מחדש על פעולותיהם במסגרת הפרויקט . הפרק סוקר את התפתחות הדיאלוג בין המורים לחוקרים , שהחל כמערך שיתופי אסימטרי והיה לשותפות סימטרית . את תהליך ההתחדשות העצמית שבו היינו מעורבים , ניתן לראות גם כתהליך הערכה עצמית בית ספרית , אשר יוזם ומיישם בית הספר במטרה לשרת את יעדיו הפנימיים ( לוי , . ( 1989 לכאורה קיימת סתירה בין הרעיון של הערכה עצמית לבין התערבות חיצונית . אך לטענתי , קיומה או אי-קיומה של סתירה זו קשור בהגדרת ההערכה העצמית ובסוג השותפות שמתפתחת בין סגל בית הספר והחוקרים . יכולתו של בית הספר לבצע הערכה עצמית , כלומר להעריך את טיב החלטותיו ואת יעילותן , כמו גם את הצלחתו ביישומן , משמשת אינדיקציה לאוטונומיה שלו ( רשף , . ( 1989 אנו אימצנו את גישתו של לוי ( לוי...  אל הספר
מכון מופ"ת