התפתחות מקצועית של מורים במעגלי למידה

את חקר המקרה המוצג לעיל ניתן לראות כדוגמה נוספת לעבודה במסגרת מוסדית או כדוגמה להתחדשות בית ספרית , אלא שמיקודו שונה בתכלית . הסבת המיקוד מרמת המאקרו לרמת המיקרו נועדה להביא לתובנה עמוקה יותר של תהליך התפתחותם של מורים בקבוצה רפלקסיבית . אפתח בסקירת עבודתנו הקבוצתית משני היבטים : ההיבט של הקונטקסט וההיבט של התהליך , ואדון גם באופי המיוחד של הקבוצה ובתהליך הלמידה של המורים . ניתן לראות בקבוצתנו המורכבת מעשרה מורים , כל אחד מתחום מקצועי אחר , מדגם המייצג את סגל ההוראה בבית הספר המקיף . כפי שהוזכר בפרק ב , המורים במקצועות המעשיים והעיוניים מייצגים שתי קבוצות חברתיות-חינוכיות שונות . אלא שה"מידור" עמוק בהרבה מסיווג זה ומשקף היררכיה עדינה לפי תחומי דעת . כל המבקר בחדר המורים בבית מפר על-יםודי לא יוכל שלא להבחין בכך שהמורים מתקבצים בדרך כלל בקבוצות . "מקצוע" מבחינה היררכית , המורים למתמטיקה ניצבים בראש הסולם ( ובחדר המורים בבית הספר הנדון יש למורים למתמטיקה שולחן משלהם , לידו לא יעז לשבת אף מורה אחר , גם אם המקום ריק . < המורים למדעים ולאנגלית תופסים את הדרג הבא , ואחריהם המורים במקצועות ההו...  אל הספר
מכון מופ"ת