שתי דוגמאות נוספות להשתלמות בית ספרית

המקרה של בית הספר היסודי "רעות" שהוצג לעיל הוא דוגמה אחת בלבד לעבודת פרויקט לה"ב . לכל אחד מבתי הספר שהשתתפו בפרויקט היה סיפור משלו ופרשנות ייחודית שלו לרציונל ולתחומי הפעולה שלו . כדוגמה שנייה אביא את הסיפור הפחות מוצלח של בית הספר המקצועי לפקידות . מנהל בית הספר היה מאוד נלהב לפרויקט , וקיבל בברכה את הרעיונות שלנו להתחדשות עצמית ולשיתוף פעולה . קבוצה בת חמישה מורים מרכזיים נשלחה להשתתף בהשתלמות המרכזית באוניברסיטה . בשנה השנייה לפרויקט , הנחה כל אחד מחמשת המורים קבוצה של מורים במסגרת ההשתלמות הבית ספרית . כל קבוצה כזו בחרה בנושא , למשל "שינוי שיטת המבחנים ( התובענית מאוד ) הבית , "ספרית שיטה שכילתה את מרבית זמן ההוראה בכיתה , ומכאן שגרמה לתלמידים לעסוק כל העת בהכנה למבחן הבא ולא בלמידה . צוות אחר עסק ב"שיפור יחסי מורה-תלמיד" במטרה ליצור אקלים בית ספרי פחות פורמלי . בסיום השנה השנייה לפרויקט , יכולנו להמשיג את התקדמות המורים בצוותים השונים ולכתוב דוח חיובי ביותר . בפגישה מיוחדת של הנהלת בית הספר וראשי הצוותים , הגשנו מצגת המבוססת על הדוח הכתוב . להפתעתנו הרבה , תגובתו המידית של המנהל ...  אל הספר
מכון מופ"ת