פרויקט "ביטול ההקבצות במתמטיקה"

" הקבצה" משמעה מיון התלמידים בכיתה לקבוצות הומוגניות ( בדרך כלל שלוש ) על פי רמת הישגיהם במקצוע מסוים . בישראל נעשית ההקבצה בשלושה מקצועות עיקריים ; עברית , מתמטיקה ואנגלית . שיטת ההקבצה הונהגה בתחילת שנות השישים של המאה העשרים כדי לתת מענה להטרוגניות הגוברת באוכלוסיית בתי הספר בעקבות העלייה המסיבית . מדיניות "כור ההיתוך" ששררה באותה תקופה דגלה בשילוב מהיר ככל האפשר של הקבוצות החברתיות-תרבותיות השונות . ההנחה הרווחת הייתה ש"הקבצה" בקבוצה הומוגנית תיתן מענה טוב יותר לצורכיהם המיוחדים של התלמידים , ובדרך זו , בעזרת שיטות הוראה חדשות , יצומצמו הפערים . בבית ספר , "רעות" כמו בכל בתי הספר היסודיים בעיר , נעשתה ההקבצה בשתי הכיתות הגבוהות ( כיתות ז-ח , < אך סגל המורים בבית הספר היה רגיש במיוחד להשפעתה השלילית על התלמידים החלשים . הם חשו שההקבצה אינה מקדמת את התלמידים , אלא "מקבעת" אותם . זהו הרקע ליוזמה של פרויקט " ביטול ההקבצות . "במתמטיקה במסגרת פרויקט לה"ב החליט צוות "רעות" להתחיל בניסוי של ביטול ההקבצה בשלוש כיתות ז , דהיינו הוחלט ללמד מתמטיקה בהרכב הטרוגני בכיתות הרגילות . הצוות הורכב מא...  אל הספר
מכון מופ"ת