התפתחות מקצועית אישית

ברמה האישית , כל המורים שהשתתפו בקבוצות השונות עברו תהליך של צמיחה מקצועית . הם למדו לבצע "רפלקםיה על הפעולה" ו"רפלקסיה תוך כדי פעולה" ולהתפתח בהדרגה כמורים רפלקטיביים . ( Schon , 1983 ) האוריינטציה האינסטרומנטלית של המורים , כלומר דרך הפעולה שלהם , המוכתבת על פי טכניקה או שגרה מסוימת , נפתחה בהדרגה לניסוי , להתנסות ולהתאמה מתמדת לנסיבות המשתנות . הנחתנו היא שמורים כאלה לא יתפקדו באופן אוטומטי בעתיד , אלא יגייסו את חשיבתם הרפלקטיבית והכוונתם העצמית . כמורים רפלקטיביים גברה גם מודעותם העצמית ופתיחותם ל"אני הפנימי" שלהם , לאמונות או לאידאולוגיות שלהם , ולצורך לבחון אותן מחדש בעשייה ולא להותירן בתוויות או כקלישאות בלבד . זו כוונתי במושג "מורה אותנטי" - אותנטיות במובן של התאמה מלאה יותר בין אמונותיו והנחות היסוד של המורה מחד גיסא ובין התנהגותו המקצועית מאידך גיסא . בפני מורים אותנטיים נפתחת האפשרות להשתמש באישיותם ככלי הוראה עיקרי ( Morris , 1972 ) כשהם פועלים כאנסים ( בניגוד לממלאי תפקיד ) ביכולתם להתייחס לתלמידיהם כאל פרטים בעלי זכויות משל עצמם , ומכאן לנהל אתם מערכת יחסים אישית ודמוקרטי...  אל הספר
מכון מופ"ת