פרויקט לה"ב (לקראת התחדשות עצמית בבית ספר)

לאחר שצברנו ניסיון וביטחון במחקר פעולה , לא כמתודולוגיה בלבד אלא באוריינטציה חינוכית הישימה להתפתחות מקצועית של מורים ולשינוי חינוכי מערכתי , היינו מוכנים להרחיב את אופקינו . הפרויקט המורחב , בחסות משרד החינוך , נקרא לה"ב ( לקראת התחדשות עצמית בבית הספר , ( והשתתפו בו חמישה בתי ספר . מסגרת הפרויקט נבנתה משתי קומות של השתלמות : < 1 ) השתלמות מרכזית באוניברסיטה בהנחייתי , שהקיפה חמישה צוותי מורים מרכזיים מחמישה בתי ספר ; המורים שהשתתפו בהשתלמות המרכזית היו אנשי מפתח , שנבחרו על ידי הנהלות בתי הספר שלהם ונועדו לתפקד כשגרירי הרציונל החדש . ההשתלמות שימשה אפוא גם מדיום לתקשורת בין בתי הספר ואפשרה החלפת רעיונות וחוויות ביניהם . ( 2 ) השתלמויות בית ספריות , שנערכו בהמשך בבתי הספר השונים ובהם אותם מורים מרכזיים שימשו כמנחים . מסגרת חדשה זו מייצגת תפיסה מקרו-מערכתית של שינוי והתפתחות חינוכיים . היא מבוססת על מטפורה דיאלוגית בין האוניברסיטה לשדה , דהיינו על שיתוף פעולה בין מורי בית הספר לחוקרי האוניברסיטה . בדומה לפרויקט הראשון להתחדשות עצמית בבית הספר , גם כאן ביקשנו לבחון את השפעת הגומלין בין ...  אל הספר
מכון מופ"ת