מה למדנו מהתנסותנו במחקר פעולה?

ה"פרויקט להתחדשות עצמית" החל כאשר בית ספר המקיף הזמין אותי כיועצת חיצונית להתמודד עם תהליך שהוא יזם . משנקראנו , אני וחבריי , לסייע בתהליך , שמנו לנו למטרה להביא לשינוי בתפיסת המורים את תפקידם - מתפקיד של מורים אינסטרומנטליים , המקבלים ומיישמים באופן פסיבי נורמות בית ספריות מקובלות , לתפקיד של מורים התפתחותיים המעורבים באופן פעיל יותר בקביעת מדיניות בית ספרית . בהיותנו מודעים לקשיים המדווחים בספרות המקצועית ביישום שינויים , החלטנו לפעול בשנה הראשונה באופן ניסויי , תוך שאנו צופים ומבצעים רפלקסיה על התנסותנו . הפעילות הניסויית הביאה לפיתוח "דגם היךיסטי לפתרון בעיות , '' שבו מעורבים צוותי מורים בתהליכי פתרון בעיות . הצוותים היו מדיום אופטימלי לשינוי , מדיום לפיתוח יכולותיהם הרפלקטיביות והדיאגנוםטיות ולהגדרת תאוריות הפעולה שלהם . יצירת ידע מקצועי חיזקה את האוטונומיה של המורים וצמצמה את תלותם בסמכות הידע . הם פיתחו תפיסה טנטטיבית ופחות אבסולוטית של הידע ורמה גבוהה יותר של מקצועיות Glassberg ) . (& Oja , 1981 במהלך הפרויקט הגענו אנו , החוקרים , להבנה טובה יותר של תהליך צמיחתם המקצועית של המו...  אל הספר
מכון מופ"ת