התהליך

אוכלוסיית כיתות מסמ"ם מורכבת על פי רוב מתלמידים טעוני טיפוח . מטרתנו לא הייתה לחפש את הסיבות לתופעה , אלא לחקור כיצד ניתן לפתח למידה אפקטיבית יותר בכיתות אלה . כדי להבין טוב יותר את קשיי הלמידה שלהם , החליטו חברי הצוות להרחיב את מאגר הידע שלהם בנושא , והשאלה שפתחה את הדיון הייתה כיצד ניתן להגיע למגוון מידע רחב . הקבוצה הייתה גדולה והטרוגנית , ואופן איסוף המידע היה נתון לבחירתו של כל אחד מחברי הצוות . לפיכך , חברים בעלי נטיות תאורטיות בחרו להרחיב את ידיעתם על ידי קריאה בספרים ובכתבי עת העוסקים בנושא . החברים ה"פעילים" בחרו לאסוף מידע מהשטח באמצעות ראיונות עם מורים , תלמידים וכדומה . "אנשי , "המעש קצרי הרוח , ערכו ניסויים בכיתותיהם ותצפיות בפעילויות ההוראה של עמיתיהם . ( תיאור מפורט יותר של איסוף מידע באופן סימולטני המתבצע על ידי מורים בעלי מוטיבציה שונה ניתן למצוא ב : קיני , Keiny , ; 1987 . ( Kushnir & Dreyfus , 1983 המורים דיווחו על החומר התאורטי והמעשי אשר אספו במפגשי הצוות . העימות בין תאוריה לעשייה , בין התבוננות רפלקטיבית להתנסות פעילה , יצר מתח דיאלקטי , ( Kolb & Fry , 1975 ) שהג...  אל הספר
מכון מופ"ת