התחדשות עצמית של בית הספר

מקובל לחשוב שעל בתי ספר לחדש את עצמם , או לכל הפחות שעל סגל המורים להתמודד עם בעיות בית ספריות באופן יצירתי . במילים אחרות , נדרש מהם שיידעו להגדיר את הבעיות , לחפש פתרונות , ליישם אותם ולהסיק מסקנות מעשיות בהתאם . תהליך זה של קבלת החלטות ופתרון בעיות מצוי במרכז דגמי ההתחדשות העצמית השונים המתוארים בספרות המקצועית ( למשל , Schmuck , Murray , Schwartz & Runkel , 1975 ; French . (& Bell , 1973 ; Fullan , Miles & Taylor , 1980 אלא שבתי ספר בדרך כלל אינם מאמצים דרישות אלו להתחדשות עצמית . הקושי ביישום שיטות של התחדשות עצמית נובע לדעתי מהעובדה שמרביתן פותחו על ידי מומחים חיצוניים והן נכפות על המורים במקום להיות מבוססות על תאוריות הפעולה שלהם . ( Schon , 1983 ) מחקרים שנערכו לאחרונה מצביעים על כך שלמורים תאוריות משל עצמם לגבי מה שהם עושים ומה שסביר , ישים ואפשרי לעשות בכיתה . "ידע ההוראה" שלהם מבוסס על ניסיון החיים ולא על חכמתם של מומחים חיצוניים Smith , ) . ( 1984 ; Shulman , 1987 לעומת שיטות שפותחו על ידי מומחים חיצוניים , מחקר פעולה בחינוך הוא סוג של חקירה רפלקטיבית המתבצעת על ידי המשתתפי...  אל הספר
מכון מופ"ת