פרק ב מחקר פעולה בבית הספר

הפרק השני מתמקד ב"מחקר פעולה" כגישה מחקרית המאפשרת לחוקר לחקור את התנסותו בשדה הפעולה שלו . כניתוח מקרה שימש לנו פרויקט לה"ב ( להתחדשות בית הספר , ( שהחל בבית ספר מקיף אחד והתפתח לפרויקט המקיף חמישה בתי ספר וממומן על ידי משרד החינוך . בפרויקט הונחה התשתית למסגרת של השתלמות כפולה : ( two tiered inservice courses ) השתלמות מורים מרכזית באוניברסיטה המכשירה מנחים להשתלמויות בית ספריות בכל אחד מבתי הספר שבפרויקט . במסגרת הערכת הפרויקט עקבנו אחר השינוי הקונספטואלי או ההתפתחות הפרופסיונלית של המורים , ובמקביל , אחר השינוי או ההתחדשות המוסדית שחלה בכל אחד מבתי הספר . המתודולוגיה של מחקר פעולה אפשרה לנו לעקוב גם אחר השינוי הקונספטואלי של הצוות החוקר , אשר שינה את גישתו מתפיסה היררכית לתפיסה מערכתית . פרק זה מתאר שני פרויקטים של מחקר פעולה . במבט לאחור ניתן לראות את הפרויקט הראשון כתכנית חלוץ לפרויקט השני . היה זה לאחר סיום עבודת הדוקטורט שלי , המציגה גישה חדשה להכשרת מורים , שיטה הדוגלת בחיזוק תפקידו "ההתפתחותי" של המורה , לעומת תפקידו " : "האינסטרומנטלי אוכלוסיית המחקר , שכללה שלוש קבוצות של ס...  אל הספר
מכון מופ"ת