שינוי חינוכי מערכתי

ספר זה מתמקד ברעיון השינוי - בצורך לשנות את האופן שבו אנו תופסים את המציאות ומתרגמים זאת לחינוך . טענתי העיקרית היא שהשינויים החברתיים הגורפים שהתרחשו במהלך חמישים השנה האחרונות , ואשר השפיעו על רוב תחומי חיינו ( כגון דפוסי עבודה , יציבות מגורים , התנהגות מינית , לבוש , שפה , מוזיקה וכדומה , ( לא באו לידי ביטוי בחשיבה חדשה בתחום החינוך . כלכלת שוק גלובלית הפכה לפרדיגמה לא רק של מדיניות כלכלית , אלא גם של מוסדות ציבוריים . ( Waks , 1995 ) בתי הספר נקראים לנהוג בארגונים עסקיים , שבהם ערך כלכלי ניתן למוצרים בני-שיווק בלבד . מושגים הנשארים מתחום השיווק , כגון תפוקה , יעילות , תחרות ועיצוב מחדש , החליפו את השיח האנושי יותר בנושא המוסר והאחריות . לפיכך , השינויים שהונהגו בתכניות לימוד הם טכנולוגיים בעיקרם , כגון החדרת פעילויות למידה ממוחשבות , או " הכיתה . "הווירטואלית השאלה אם שיטות אלה משפרות את תהליך הלמידה נתפסת כמשנית . המסר העיקרי ששיטות אלה נושאות הוא שניתן להחליף אנשים , במקרה זה מורים , בטכנולוגיה . נראה כי "חשיבה טכנולוגית" תפסה את מקומה של "חשיבה חינוכית" בהכתבת השיח החינוכי שלנו ...  אל הספר
מכון מופ"ת