הערכת תכנית הלימודים של פרויקט מט"ס

מראשיתה של העבודה הקבוצתית שלנו התחבטו המורים בסוגיה כיצד להעריך את הלמידה של תלמידיהם . לאחר דיונים בנושא הוגדרו שלושה עקרונות : הערכת עבודות הגמר של התלמידים תצביע על מידת השינוי התפיסתי של התלמיד מפוזיטיביזם לחשיבה אקולוגית . לצורך ההערכה יש לאתר קריטריונים חדשים ולבנות שיטות הערכה חדשות . אותם קריטריונים יוכלו לשמש אותנו להערכת יחידת הלימוד "מדבר . "ומידבור מסקירה חוזרת של תמלילי השיח הקבוצתי , נוכחתי לדעת שהמאמצים שלי במשך השנה להכניס מעט רקע תאורטי על נושא ההערכה לא נקלטו . הדברים אמנם זכו להבנה אך לא יושמו בעשייה , ועל כן נותרו בגדר רעיונות " . "חיצוניים ברור היה לי שמושג ההערכה חייב לנבוע מעצם מעשה ההערכה בתוך הקבוצה . עבודות הגמר של התלמידים , שהוגשו בסיום שנת הלימודים היו הזדמנות לכך . עבודות אלה שיקפו מגוון רחב של נושאים כמו גם סגנונות כתיבה , החל בפורמט מדעי וכלה בתיאור דמיוני על מפגש עם נזיר במדבר . על המורים היה לבדוק ולהעריך את העבודות על מנת לתת ציון בתעודה . הוחלט אפוא שכל חברי הקבוצה יהיו מעורבים בתהליך . קראנו כולנו את העבודות של כל התלמידים במטרה לאתר קריטריונים להע...  אל הספר
מכון מופ"ת