מודל למידה כפול

פרויקט מט"ם פעל אפוא בשני אתרים שונים המשולבים זה בזה ( ראו איור : ( 1 . 1 הקונטקסט החברתי של קהיליית הלומדים והקונטקסט המעשי של כיתה י , שבה הופעלה תכנית הלימודים "מדבר . "ומידבור הרפלקסיה יושמה בשניהם , הן על התנסות הלמידה של תלמידים ומורים בכיתה והן על הלמידה המשותפת בקהיליית הלומדים . קונטקסט שלישי בפרויקט ניתן לראות באינטרנט ששימש מדיום תקשורתיוירטואלי . עד סוף השנה השתתפו בו 50-כ מורים ממקומות שונים בעולם , והם עמדו בקשר עם המורים והתלמידים שלנו . מכאן , שהלמידה בקהיליית הלומדים שלנו הייתה רב-ממדית או , ליתר דיוק , תלת-ממדית : ? הממד הראשון , הבסיסי הוא של התלמידים שלמדו ליזום תהליך למידה שיש בו עניין ורלוונטיות לגביהם . באופן מעשי היה עליהם לבחור תחום או נושא מעניין , לנסח שאלת עבודה ולהחליט כיצד לחקור אותה . ? הממד השני הוא של המורים שלמדו כיצד מפעילים כיתה שבה התלמידים הם לומדים פעילים היוזמים את מסלול החקר של עצמם . משמעות הלמידה בממד זה הייתה ללמוד כיצד להניע או לעורר למידה . בייטסון Bateson , ) ( 1972 כינה ממד זה "למידה מסדר שני" , ( second order learning ) במובן של יצירת נ...  אל הספר
מכון מופ"ת