קהיליית לומדים

לרעיון של "קהיליית לומדים" משמעות רחבה יותר מאשר שיתוף פעולה ( collaboration ) גרידא . כששמדברים על שיתוף פעולה מתייחסים לרעיון השיתוף כאל אמצעי ולא כאל מטרה . על פי פילדינג , ( Fielding , 1996 ) שיתוף פעולה מאופיין על ידי שלושה ממדים : היצמדות גבוהה לתפקיד , יחסי אנוש חלשים ומערך שוויוני נמוך . הממד הראשון מתייחס למוטיבציה התכליתית שביסוד השיתוף , הממוקדת בהשגת היעדים . דבר זה בא לידי ביטוי בראשית עבודתנו כקבוצה , בחוסר הסובלנות לגבי זמן שהוקדש לנושאים או לסוגיות שלא נראו כקשורים ישירות למשימה שלפנינו . הממד השני מתייחס ליחסי אנוש המושתתים על תפיסת האחר בעיקר כמקור מידע ולא כאדם . יחסי אנוש חלשים ומערך שוויוני נמוך היו ניכרים בשלבים הראשונים של העבודה הקבוצתית , כאשר המורים נטו להתייחס לחוקרים כאל "מומחים" וכאל משאב ידע , ולא כאל שותפים שווים . כתוצאה מכך ניתן היה להבחין בהיררכיה פנים-קבוצתית . קהילייה ( community ) לפי פילדינג , ( Fielding , 1995 ) מאופיינת על ידי ארבעה ממדים : היצמדות נמוכה לתפקיד , יחסי אנוש ושוויון גבוהים וחופש > ממד נוסף ) גבוה . השילוב המעניין של יחסי אנוש וחופש...  אל הספר
מכון מופ"ת