פרק א המסגרת הקונספטואלית של הספר

הפרק הראשון מפגיש את הקורא עם מושגי המפתח של הספר ועם המתודולוגיה המחקרית שהשתמשנו בה , באמצעות ניתוח מקרה case ) ( study מתוך פרויקט "מט"ס" ( מדע טכנולוגיה בסביבה ) שהתקיים בשדה בוקר . בפרויקט השתתפו מורים מבית הספר התיכון לחינוך סביבתי וחוקרים מהמכון לחקר המדבר והמכון למורשת בן-גוריון , אשר פעלו בהנחייתי כ"קהיליית . "לומדים כמו כן השתתפו בפרויקט תלמידי כיתה י ששימשו ככיתת ניסוי לפיתוח תכנית לימודים אינטגרטיבית במדע טכנולוגיה וסביבה . ניתוח הפעילות הקבוצתית מדגים הן את תהליך הלמידה ההדדי והרב-ממדי של המורים , התלמידים והחוקרים , אשר יצרו במשותף ידע חדש ( תכנית לימודים , ( והן את השינוי התפיסתי שחל במורים שעברו מהפרדיגמה הפוזיטיביסטית לפרדיגמה האקולוגית . " חשיבה אקולוגית" היא גישה חדשה לשינוי בחינוך . אמרתו של איינשטיין ש"לא ניתן לפתור בעיה חדשה באותה חשיבה שבה היא נוצרה" הייתה למוטו של ספרי , ובעקבותיה אני טוענת שבעידן המאופיין בשינויים מפליגים המתרחשים כמעט בכל תחומי חיינו , נותרה החשיבה החינוכית קפואה בעבר . בתור שכזאת היא בלתי רלוונטית , ואין בה כדי לצייד את הצעירים ביכולת התמודדו...  אל הספר
מכון מופ"ת