חשיבה אקולוגית גישה חדשה לשינוי חינוכי

שושנה טוש חשיבה אקולוגית גישה חדשה לשינוי חינוכי שושנה קיני כתיבה : ד"ר שושנה קיני עריכה ראשית : ד"ר יהודית שטיימן עריכת טקסט ולשון : נעמי פרידמן , אדרה חן עריכה גרפית ועיצוב העטיפה : מיטל בנימין הספר הוא תרגום ועיבוד של ספר שיצא לאור באנגלית : Keiny Shoshana ( 2002 ) . Ecological thinking : A new approach to educational change . University Press of Americal ( UPA ) . מסת"ב : 965-7182-75-1 1 כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת , תשס"ו 2006  אל הספר
מכון מופ"ת