הערות

הקדמה . 1 סקירה כללית על כיווני המחקר במסגרת התחום "הפילוסופיה של , "ההלכה ראו : אבינועם רוזנק , ההלכה במחוללת שינוי , ירושלים תשס"ט , עמ' , 44-37 וכן : עזגד גולי , נס , טבע והתערבות האל בעולם לטובת האדם בספרות ההלכה , עבודת דוקטור , רמת גן תשס"ח , הקדמה . . 2 שלמה יוסף זוין , אישים ושיטות , תל אביב תשי"ב , הקדמה . . 3 ראו : זוין , לעיל . . 4 ראו למשל : מרדכי רוטנברג , ממקדש למדרש - פונדמנטליזם פסיכולוגי והיהדות , תל אביב ; 2001 אליהו רוזנהיים , פסיכולוגיה בהוויה היהדות , בן שמן ; 2008 הנ"ל , תצא נפשי אליך , תל אביב ; 2004 הנ"ל , קריאות פסיכולוגיות במאמרי חכמים , תל אביב . 2009 . 5 ראו לדוגמה : בנימין בראון , החזון איש : הלכה , אמונה וחברה בפסקיו הבולטים בארץ ישראל ( תרצ '' ג-תשי '' ד , ( עבודת דוקטור , ירושלים תשס"ג ; בנימין לאו , ממרן עד מרן : משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף , תל אביב ; 2005 אריאל פיקאר , משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות : חקר ההלכה וביקורת תרבות , רמת גן ; 2007 שי עקיבא ווזנר , חשיבה משפטית בישיבות ליטא בראי משנתו של הרב שמעון שקופ , עבודת דוקטור , ירושלים ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)