נספח המחקר הנוכחי בפרספקטיבה רב־תחומית

נספח זה יוקדש לדיון נרחב יותר בהשלכות ובמשמעויות של המחקר שהתפרסם בספר זה על תחומים כלליים שמעבר לחקר הנקודתי של העמדה השמאית . מחקר זה התמקד בניתוח הקשר שבין סגנון אישיות , אידיאולוגיה והלכה , באמצעות ניתוח טקסטואלי של מקורות המתייחסים לאסכולת בית שמאי . מחקר זה לא ללמד על עצמו בלבד יצא , אלא הוא רלוונטי ביותר לסוגיית לימוד ספרות ההלכה באופן כללי . כמו כן , מחקר זה , בהיותו בין תחומי , יכול לשמש גם כמקור ייחוס לדיונים משיקים במסגרת מספר דיסציפלינות , כגון : משפט , פילוסופיה , פסיכולוגיה וסוציולוגיה , כפי שאדגים להלן . אציין , שכל סעיף שיוצג הנו נגיעה מינימלית בנושא , מבלי לנסות אפילו להציגו באופן מספק . ניתן לראות בכל אחד מהסעיפים הללו הצעות למחקר עתידי בנושא . הפילוסופיה של המשפט , ההלכה והמוסר במחצית הראשונה של המאה ה 20 התפתח הריאליזם המשפטי בארצות הברית . אחד מעקרונות היסוד שעליו מושתת זרם זה הוא העיקרון לפיו המשפט הוא אינו יצירה מופשטת , אידאלית , הפועלת כביכול מתוך חוקיות נוקשה , פורמלית וקבועה , אלא המשפט הוא מה שנקבע בפועל , במציאות הריאלית , על ידי שופטים בני תמותה . על פי ת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)