פרק 7 סיכום: בית שמאי - הלכה, אידיאולוגיה ואישיות

בחיבור זה הוצעה פרשנות לכתבים הלכתיים , אשר חשפה ממדים פילוסופיים ופסיכולוגיים הגלומים בהם . באמצעות פרשנות זו הוצג הקשר המשולש בין שלושת המרכיבים : . 1 סגנון אישיות ומבנה חשיבה . . 2 אידיאולוגיה ופילוסופיה . . 3 משנה הלכתית . באופן פרטני , הוצגו מקורות המתייחסים לבית שמאי , שעל בסיסם תואר סגנון האישיות ודפוס החשיבה השמאי . בהמשך נבחן הקשר בין קווי האישיות והקוגניציה השמאית עם סגנון האישיות האובססיבי ומאפייני החשיבה המערכתנית , כפי שהם מתוארים בספרות הפסיכולוגית ומחקר מרעי המוח . הטענה המרכזית שהועלתה לאורך הספר היא שבית שמאי אינו רק אסכולה הלכתית , המעוגנת באידיאולוגיה שיפוטית , אלא הוא ביטוי לסגנון אישיות ודפוס מחשבה ההולכים בד בבד עם המשנה ההלכתית והאידיאולוגיה . כיוצא מכך , ייתכן שהשוני בין בית שמאי וביה הלל אינו מוגבל רק לתחומי פסיקת ההלכה או האמונות והדעות , אלא הוא משתרע גם על פני ממד האישיות ודפוס החשיבה . הוצע שאין לראות את שתי המערכות הללו - האידיאולוגיה והאישיות - כמערכות נפרדות , אשר האחת קורמת לרעותה מבחינה כרונולוגית התפתחותית , אלא יש לראות את שתיהן כחלקים שונים של אותה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)