פרק 3 רקע מדעי סגנון אישיות וקוגניציה

לאחר שהוצג בפרק הקודם תיאור נרחב של האישיות השמאית ודרך חשיבתה , כפי שעולה מהטקסטים ההלכתיים , יוצג כעת חומר תיאורטי מתחומי הפסיכולוגיה וחקר המוח , שעשוי להיות יעיל לצורך הבנה מלאה יותר של דמות השמאים . כפי שצוין בהקדמה , מטרת חיבור זה היא להאיר את מקורות ההלכה ועמדתם של בית שמאי , לאור ידע פסיכולוגי תיאורטי , קליני ואמפירי , מתוך מגמה להראות את הקוהרנטיות של משנתם ההלכתית וכן להמחיש את הקשר שבין סגנון אישיות ודפוס חשיבה , ובין אידיאולוגיה ומשנה הלכתית . יש לזכור שחלק ניכר מהספרות הפסיכולוגית מתארת אוכלוסייה המאובחנת בפתולוגיה , שכן אוכלוסייה זו מציגה את הקווים האישיותיים בעוצמתם הקיצונית , ולכן קל יותר להבחין בהם ולתארם . עם זאת , כפי שנאמר בהרחבה בהקדמה , על פי העמדה הממדית , ( dimensional ) קווי האישיות השונים מופיעים ברמה מסוימת גם בקרב האוכלוסייה שאינה נתפסת כפתולוגית . לפיכך , אבקש להבהיר שוב שאין לראות בשימוש בתיאורים המתייחסים לאוכלוסייה קלינית זו או אחרת משום אבחנה קלינית לשמאים , או טענה שלפיה האישיות השמאית היא סוג של " מחלה" או פתולוגיה . מדובר בקווי אישיות שהנם חלק בלתי נפ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)