פרק 2 השמאי תכונות ומאפיינים על פי ניתוח מקורות

שמא * הזקן ובית שמאי ראשיתה של תופעת השמאות בדמותו של שמאי , אשר מופיע גס בכינויו "שמאי . "הזקן מעט מאוד פרטים ביוגרפיים נמסרו על אודות שמאי הזקן בספרות חז"ל . מבחינה זו , שמאי אינו חריג ביחס לרבים מחכמי המשנה והתלמוד , אולם נתון זה עשוי לעורר תמיהה מסוימת לאור השוואה למקורות המתייחסים לבר הפלוגתא שלו , הלל , לגביו ניתן למצוא יותר תיאורים ביוגרפיים . האם על בסיס מיעוט המקורות המתייחסים לשמאי ביחס להלל ניתן ללמוד משהו עקרוני על אודות אישיותו של שמאי ? לפי וייס , התשובה לשאלה זו היא חיובית : מיתר קורות חייו ושל שמאין לא הגיע אלינו דבר , וזה אות כי לא היה נחמד בעיני אנשי דורו , וגם הדורות המאוחרים לא תלו בו הגדות כאשר עשו להלל אשר כל תכונה ותכונה מתכונות נפשו נתיפה בציורי הגדות ... לפי וייס , מאפייני האישיות השונים של שמאי והלל השפיעו באופן ישיר הן על הכמות והן על התכנים של התיאורים הטקסטואליים המצויים בידינו כיום לגביהם . היחס המורכב של בני דורו כלפי שמאי הוביל לכך שבשלב ראשון כמות התיאורים לגביו היתה מועטה וברובה לא חיובית . בשלב השני , לפי וייס , הוקסמו בני הדורות המאוחרים מהתיאורים המ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)