ביבליוגרפיה

ארכיונים , מסמכים וספרי עזר מדינת ישראל , תעודות דיפלומטיות ומדיניות , כרכים , 9-1 ירושלים . 2001-1979 מדינת ישראל , משרד החוץ , Meron Medzini , ( ed . ) , Israel ' s Foreign Relations , , vois . 1 and 11 ירושלים . 1977 דברי הכנסת , . 1974-1949 מנהלת העם , פרוטוקולים , ירושלים . 1978 ההסתדרות הציונית העולמית , ארכיון ציוני מרכזי , תעודות הוועד הלאומי והסוכנות היהודית . פרוינדליך , יהושע ( עורך , ( תעודות מדיניות של הסוכנות היהודית , כרך א' מאי דצמבר-1945 , 1946 כרך ב' ינואר-נובמבר , 1947 ירושלים . 1998-1996 פרוטוקולים של ישיבות הנהלת הסוכנות היהודית 1948-1946 בארכיון הציוני המרכזי בירושלים . פרוטוקולים של הקונגרסים הציוניים , . 1978-1929 הוועד הלאומי , ספר התעודות , ירושלים . 1963 ארכיון קיבוץ מרחביה . ארכיון הסתדרות העובדים היהודים בארץ ישראל - כולל פרוטוקולים של מועצת הפועלות , מליאת הוועד הפועל , מזכירות הוועד הפועל , ועידות ההסתדרות . ארכיון גולדה מאיר במכון לבון , תל אביב . ארכיון העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר , תל אביב . ארכיון בית ברל , צופית - כולל פרוטוקולים של ועידות מפא"י...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)