משא האחריות, הנטל והשנים - גולדה מאיר כראש הממשלה, 1973 ודוד רובינגר)