הודעה בכנסת על הצגת הממשלה האחרונה של גולדה מאיר. מימין יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו, ‭10.3.1974‬ (לע"מ)